Praktijk Van Waterschoot

waterschoot_header_image
Praktijk Van Waterschoot

Het project ‘Gezond en Vitaal Zuid Westhoek’ is een nieuwe uitdaging binnen Praktijk Van Waterschoot. Een laag zelfbeeld, weinig zelfvertrouwen en stemmingsproblemen komen vaak voor bij mensen met overgewicht. Daarom kan er naast een BGN gewichtsconsulent (met specialisatie kinderen), een oefentherapeut ook een psycholoog een rol spelen in de begeleiding. Dit betreft zowel de doelgroep kind en jeugd als volwassenenzorg.

Middels motiverende gespreksvoering kunnen mensen worden geholpen om hun problemen te onderkennen en hen te helpen iets te doen aan hun huidige problemen. Mensen kennen vaak een bepaalde ambivalentie tegen begeleiding. Enerzijds is de wil er om te veranderen, anderzijds ook weer niet, omdat ze opzien tegen de veranderingen of omdat ze er bang voor zijn en ze zich meer zeker voelen bij de huidige situatie.
Kind en jeugd

Ouders/verzorgers vormen de voornaamste ingang voor de aanpak van overgewicht bij kinderen en jongeren. Er is aandacht voor de opvoedingsstijl van ouders, waar onderwerpen naar voren komen zoals omgaan met ongewenst gedrag, belonen en modeling. Voor ouders is het zeer belangrijk om adequaat te reageren op het gedrag van hun kind, ze te begrijpen en in te leven. Het stellen van eisen en grenzen kan voor ouders soms heel lastig zijn, maar ook oog hebben voor het gewenste gedrag is niet vanzelfsprekend. Daarnaast kunnen er naast overgewicht, ook andere invloeden een rol spelen bij het ontstaan van gedragsproblemen. Dit kan gaan om verstoring van patronen binnen het gezin, zoals bijvoorbeeld relatieproblemen, maar ook om factoren van buitenaf, zoals de invloed van leeftijdsgenoten, school en media.

Bij het kind is er aandacht voor specifieke adviezen gericht op het oplossen van ontwikkelingsproblemen, maar ook richting gedragsproblemen, in minder tot ernstige mate. Het is van belang stil te staan bij de behoeftes van het kind en in te gaan op de interactie tussen ouder en kind. Het doel is vergroten van de kennis en het inzicht van de ouder/opvoeder. Er bestaat een intensieve samenwerking met de professional en er wordt getracht optimaal aan te sluiten bij de behoeftes van de ouder en het kind. De ouder is uiteindelijk zelf verantwoordelijk voor de keuzes die hij/zij maakt. Gelijkwaardigheid en respect zijn zeer belangrijk.

(Nederlands Centrum Jeugdgezondheid, overgewicht: preventie, signalering, interventie en verwijzing, mei 2012)